FÉNIX-KONZOLOVÉ REGÁLY,OCELOVÉ KONSTRUKCE,KOVOVÝROBA
 
Paletové regály
 
K o v o v ý r o b a
 
K o n z o l o v é   r e g á l y
 
Projekt
 
O c e l o v é    p l o š i n y
 
 
P o l i c o v é   r e g á l y
 
P a l e t o v é   r e g á l y
 
P o j e z d o v é     r e g á l y
K O V O V Ý R O B A
Doprava
Výroba
Montáž
Předání díla
Fakturační adresa: Fénix Kovovýroba
                                Obchodní 1800
                                Uherský Brod
                                688 01
Kontakt: +420 721 804 236
              +420 733 222 786
              +420 602 775 570
Provozovna: Fénix Kovovýroba
                     Nádražní 953
                     Bojkovice
                     687 71
N o n-s t o p    +420 733 222 786

f e n i x u b @ g m a i l . com